top of page

Gudači & gitara

Gudači & gitara su instrumenti sa žicama. Gudači ih imaju 4, a gitara 6. 
Gudači uglavnom sviraju s gudalom, dok gitaristi s prstima ili trzalicom.
Gudački intrumenti koje možete učiti kod nas su:

  • Violina

  • Viola

  • Violončelo

  • Kontrabas

Uzrast primjeren za gudačke instrumente i gitaru je od 7 godina nadalje.. 

Ovi instrumenti su prisutni u raznim bendovima u različitim stilovima glazbe.
Gitara je uz bubnjeve osnova svih bendova dok gudači u posljednje vrijeme sve češće dolaze do izražaja u melodijskim i ritam linijama.
Kako surađujemo s nacionalnim manjinama grada Zagreba imamo priliku sudjelovati u radu raznih folklornih skupina gdje su ljudi koji sviraju Violinu, Kontrabas i Gitaru iznimno bitni.

Glavno težište učenja ovih instrumenata je:

  • Pravilna postava kao osnova za lagodno sviranje

  • Izoštravanje koordinacije motorike lijeve i desne ruke te misli u praktičnoj improvizaciji

  • Osposobljavanje učenika za sviranje u grupi s drugim instrumentima

  • Prilagodljivost kurikuluma po želji učenika

  • Naglasak na pozitivnoj i motivirajućoj sredini za učenje

Upoznaj mentore

bottom of page